The Bridge Personality - Dimensie Kaarten

De Dimensie Kaarten zijn een handig hulpmiddel bij het selecteren van competenties voor een functie. De kaarten geven de 34 dimensies uit The Bridge Personality weer, die gebaseerd zijn op de Big Five.

Met de Dimensie Kaarten beschikt u over:

• Een concrete omschrijving van de 34 Bridge dimensies;
• Een efficiënte methode voor het maken van een functieprofiel;
• Een hulpmiddel dat selectiebeslissingen eenvoudiger maakt;
• Een doortastende manier voor het vaststellen van de juiste baan binnen een loopbaan,- of coachingstraject.

Deze tools kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar support@testgroup.eu of te bellen met 020-2621630