Assessment

Het doel van een assessment is te bekijken of jij een geschikte kandidaat bent voor een bepaalde functie. Naast een vooraf bepaalde set competenties, worden ook je persoonlijkheid en je cognitieve capaciteiten (intelligentie) getest. Bij sommige assessments word je geobserveerd tijdens rollenspellen en interviews.

Onderdelen van het assessment

Een assessment is het afnemen van een verzameling van instrumenten om de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde baan te beoordelen. Een assessment wordt in vacatures vaak aangeduid als een psychologisch onderzoek.

In het assessment worden kandidaten op verschillende manieren getest en beoordeeld. Meestal gebeurt dit door psychologen en speciaal getrainde observatoren of acteurs. Soms worden ook managers en werknemers ingezet als beoordelaars. Een assessment duurt meestal een hele dag of een halve dag, afhankelijk van de onderdelen die in het assessment worden opgenomen.

Een assessment bestaat meestal uit 4 onderdelen: een interview, een capaciteitentest, een persoonlijkheidstest en een rollenspel. De volgorde van deze onderdelen kan echter per organisatie en per functie verschillen. Meestal wordt echter gestart met de capaciteitentest, omdat dit een prestatietest is en deze test het beste kan worden afgenomen als de kandidaat nog 'fris' is. 

Meer informatie over onze assessments?

Wil je meer informatie over onze assessments? Neem dan hier contact met ons op